System Dozoru Elektronicznego

zakład karny

Więzienia są pełne ludzi, którzy dopuścili się popełnienia różnego rodzaju przestępstw. Część z nich to klasyczni kryminaliści, dla których popełnianie przestępstw jest sposobem na życie. Ale oprócz nich do więzień trafiają też zwykli ludzie, którym powinęła się noga i muszą spędzić kilka lat za kratkami. Pobyt w zakładzie penitencjarnym jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla takiego człowieka. Bezustannie myśli o ryzyku z jakim związane jest przebywanie z zatwardziałymi kryminalistami, nie rzadko wszak zdarzają się sytuacje wymuszeń i pobić takiego człowieka przez współwięźniów, dla których nie istnieją normy społeczne i moralne.

O ile jednak taki człowiek, który na przykład spowodował wypadek drogowy lub popełnił nieumyślnie inne przestępstwo, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności do jednego roku to ma on szansę odbyć wyrok poza murami więzienia. Polskie prawodawstwo wprowadziło bowiem instytucję systemu dozoru elektronicznego. Jeszcze nie tak dawno znaliśmy ją wyłącznie z zagranicznych filmów, w których osoby skazane mogły odbywać karę u siebie w domu, jednak nosiły one specjalną blokadę elektroniczną, która informowała odpowiednie służby policyjne kiedy tylko taki delikwent oddalił się zanadto od miejsca, w którym miał przebywać.

Teraz odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) jest możliwe również w Polsce. Taki sposób odbywania kary pozbawienia wolności dopuszczalny jest tylko dla skazanych na kary do roku pozbawienia wolności. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego dopuszcza na kontynuowanie życia rodzinnego i zawodowego, a co za tym idzie osoba odbywająca karę w SDE nie jest obciążeniem dla budżetu państwa, a więc i dla nas wszystkich, ponieważ to ogół obywateli składa się na utrzymanie więźniów w zakładach karnych. Aby możliwe było zamienienie kary odbywania wyroku w zamkniętym zakładzie karnym na system dozoru elektronicznego konieczne jest skierowanie wniosku do sądu penitencjarnego. W przygotowaniu takiego wniosku może pomóc osobie skazanej prowadzący jego sprawę adwokat.

Sąd ustala warunki odbywania kary w SDE dla każdego skazanego indywidualnie. Wyznacza godziny, w jakich skazany musi znajdować się w określonych miejscach. Okazyjnie skazany jest sprawdzany pod kątem tego czy nie narusza zasad odbywania kary. Musi on stale nosić na nodze lub na dłoni specjalny nadajnik, który informuje odpowiednie służby o jego lokalizacji. Taka forma odbywania kary jest znacznie mniej restrykcyjna niż pobyt w więzieniu.

Author

feliks

Jestem miłośnikiem zarówno nowych technologii jak i sprawdzonych rozwiązań, które dziś określane są jako retro. Interesuję się komputerami, męskimi gadżetami, siłą rzeczy oczywiście jak każdy chyba facet samochodami, a w wolnych chwilach lubię pojeździć na motorze po wertepach.