Nieruchomości w Tychach

Pomimo swej relatywnie krótkiej historii w roli miasta, Tychy rozwijają się bardzo dynamicznie i nie widać limitu tego rozwoju. Jeszcze 100 lat temu była to mała wioska pośrodku Puszczy Pszczyńskiej. W roku 1951 Tychy uzyskały prawa miejskie z zamiarem utworzenia w tym miejscu sypialni dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który miał być motorem rozwoju socjalistycznej gospodarki PRL. W swym najlepszym momencie miasto posiadało ponad 190 tys. obywateli, lecz odbywało się to drogą zmian administracyjnych, poprzez włączenie w obręb Tychów kilku okolicznych miejscowości. Na dzień dzisiejszy Tychy mają 128,5 tys. rezydentów, co i tak zapewnia im miejsce w pierwszej trzydziestce największych miast w kraju.